• Bonusy pre živnostníkov

    Všetci živnostníci ako SZČO, ktorí sú už rodičmi majú podľa zákona možnosť získať daňové bonusy v prípade, ak splnia všetky podmienky, ktoré im v tomto prípade náležia. Vďaka daňovým bonusom môže každý živnostník získať v súčasnosti presne 256,92 €, ktoré by inak skončili v štátnej kase. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete využiť aj vy daňové bonusy pre SZČO?

    požičky pre nezamestnaných

Bonusy a výhody pre podnikateľov

Bonusy – len jeden z rodičov

Každý živnostník, ktorý je súčasne aj rodičom môže získať daňové bonusy len v prípade, ak za účtovné obdobie zarobí viac ako 2026,20 €. Do príjmu, ktorý je nutné dokladovať nesmie byť zahrnutý pasívny príjem, tj. napríklad príjem z prenájmu. Okrem toho je veľmi dôležitou informáciou aj to, že daňové bonusy pre živnostníkov môže využiť len jeden z rodičov. Manželia sa teda môžu len dohodnúť, ako sa bude daňový bonus uplatňovať podľa zdaňovacieho obdobia.Daňové bonusy môžete využiť podľa zákona len na vlastné, osvojené dieťa alebo na dieťa prevzaté do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Bonusy sa vzťahujú len na vyživované dieťa, ktoré je podľa zákona stále študentom, najdlhšie do dovŕšenia veku 25 rokov. Nárok na bonus má aj študent vysokej školy dennej formy štúdia, študenti externej formy štúdia nemajú podľa zákona právo využiť tento bonus.


Bonusy

Bonusy – výšky daňového bonusu

Výška daňového bonusu sa mení vždy k 1.júlu v nadväznosti na valorizáciu životného minima. Výška mesačného daňového bonusu na vyživované dieťa v súčasnosti (k 1.7.2014) činí hodnotu 21,41 €. V súčasnosti tak vďaka daňovému bonusu môžete ročne ušetriť až 256,92 € na každé vyživované dieťa domácnosti.

Poradňa

 

Pre podnikateľov

Požičky pre živnostníkov,
dotácie pre živnostníkov
pomoc v začiatkoch pri
štartovaní podnikania

Cena pôžičky

Správna voľba a rozhodnutie vybratie si tej správnej pôžičky je jedným z najdôležitejších kritérii. Často však hrá čas tu najdôležitejšiu úlohu pre Vás, avšak môže Vás to časom dobehnúť.

Referencie

Tento web my pomohol získať mnohé tipy a rady, ktorý mi pomohli v podnikaní na Slovensku”

Ondrej Bratislava