• Pomoc pri začiatkoch

    Dotácia pre živnostnostníkov

    Stratili ste zamestnanie? Jednou z možností, ako opäť získať prácu je začať podnikať. Živnostníci, ktorí tvoria najväčšiu skupinu samo zárobkovo činných osôb môžu využiť dotácie pre živnostníkov z úradu práce na začatie podnikania, ktoré býva častokrát najťažšie. Ako a kde presne žiadať o tento príspevok sa dočítate v článku.

    požičky pre nezamestnaných

Dotácie z úradu práce

Na začatie podnikania nemôže dostať každý

Finančný príspevok alebo dotácia pre živnostníkov z úradu práce na začatie podnikania je poskytovaný nenávratne z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Aj z toho dôvodu sú preto podmienky pre jeho získanie pomerne prísne, kvôli čomu tento príspevok nemusí získať každý živnostník. Medzi podmienky, ktoré musíte spĺňať patrí konkrétne:

1. Uchádzač musí byť zaradený v evidencii o uchádzačov o zamestnanie

2. Musíte byť evidovaný na úrade práce po dobu minimálne tri mesiace

3. Musíte absolvovať školenie, vyplniť test a obhájiť svoj podnikateľský zámer pred komisiou.

Výška príspevku, ktorá bude zaujímať asi veľkú väčšinu z Vás je závislá od miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. Z toho dôvodu najvyšší príspevok môže siahať až do výšky 4342, 56 € (k 1.1.2014). Najmenej dostanú uchádzači z bratislavského kraju, ktorý má štatisticky najnižšiu nezamestnanosť, a to približne 2714,10 €.


Dotácie pre živnostníkov z úradu práce na začatie podnikania

Dotácie – kedy dostanete príspevok z UPSVR

V prípade, ak komisia vyhodnotí Váš podnikateľský plán kladne, úrad práce je Vám povinný najviac 60 % výšky z celého príspevku vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Ostatné časť, na ktorú máte taktiež podľa zákona právo, Vám úrad vyplatí až po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov od založenia živnosti.Dotácie pre živnostníkov z úradu práce na začatie podnikania

Dotácie – ostatné informácie

Na dotácie pre živnostníkov z úradu práce si môžete nárokovať znova po uplynutí osemročnej lehoty. V tom prípade však budete musieť opäť splniť podmienky, medzi ktoré patrí aj povinné 3 mesačné evidovanie na UPSVR. V prípade, ak živnosť prerušíte predčasne (skôr ako po troch rokoch), musíte podľa zákona vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku z úradu práce.

Poradňa

 

Pre podnikateľov

Požičky pre živnostníkov,
dotácie pre živnostníkov
pomoc v začiatkoch pri
štartovaní podnikania

Cena pôžičky

Správna voľba a rozhodnutie vybratie si tej správnej pôžičky je jedným z najdôležitejších kritérii. Často však hrá čas tu najdôležitejšiu úlohu pre Vás, avšak môže Vás to časom dobehnúť.

Referencie

Tento web my pomohol získať mnohé tipy a rady, ktorý mi pomohli v podnikaní na Slovensku”

Ondrej Bratislava