• Výhodné podmienky

    Pôžičky pre podnikateľov

    Pôžičky pre podnikateľov sú v mnohých prípadoch jedinou formou financovania podnikania. Mnoho čerstvých podnikateľov, ktorí sa rozhodli založiť vlastnú firmu pociťujú nedostatok potrebného kapitálu na začatie podnikania.

    požičky pre nezamestnaných

Bankové pôžičky pre podnikateľov

Výhodne pôžičky

Najvýhodnejšou možnosťou, ako získať dostatočný objem financií pre Vašu firmu sú pôžičky (firmy) od bánk, ktoré tieto pôžičky poskytujú až do výšky 500 000 € a viac. Pokiaľ však hľadáte ešte výhodnejšiu možnosť, ako získať peniaze na rozbehnutie financií, môžete sa obrátiť na Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME). Tá poskytuje tieto typy pôžičiek zväčša v obmedzenej výške a po splnení niekoľkých prísnych kritérií. Konkrétne pre získanie pôžičky pre podnikateľov z NADSME potrebujete mať podnikateľskú registráciu na území SR, mať firmu, ktorá nezamestnáva viac ako 50 ľudí, mať sídlo spoločnosti na našom území. Okrem toho je potrebné spĺňať aj maximálnu výšku obratu spoločnosti, ktorá sa určuje podľa počtu zamestnancov. Napríklad pri počte 10 zamestnancov nesmiete prekročiť hranicu 2 miliónov EUR ročne.O čosi priatelenejšie podmienky pre získanie pôžičky pre podnikateľov má väčšina bánk, ktoré aktívne pôsobia na našom území. Tie väčšinou od klientov vyžadujú v prípade prekročenia určitého limitu výšky pôžičky, ručenie nehnuteľnosťou. Ostatne je potrebné do banky priniesť aj niekoľko dokumentov, ktorými dokladujete Vašu podnikateľskú činnosť (výpis z ORSR, daňové priznania, finančné výkazy za jedno resp. dve účtovné obdobia a potvrdenie z daňového úradu, ktoré prinesiete priamo do pobočky banky.


Nebankové pôžičky pre podnikateľov

Výhodne pôžičky

Nebankové spoločnosti ani v tomto smere nijak nezaostávajú za bankovými spoločnosťami. Nebankové pôžičky pre podnikateľov(firmy) zväčša využívajú klienti, ktorý nespĺňajú určité kritéria pre získanie pôžičky v banke, ako napríklad čistý register dlžníkov, nakoľko niektoré nebankové spoločnosti pri žiadosti nenahľadajú do registra dlžníkov SR. Ostatne sa však podmienky pre získanie tejto pôžičky prakticky nelíšia od tých v banke. Nevýhodou nebankových pôžičiek pre podnikateľov(firmy) v porovnaní s tými bankovými sú o čosi vyššie úroky a RPMN.

Poradňa

 

Pre podnikateľov

Požičky pre živnostníkov,
dotácie pre živnostníkov
pomoc v začiatkoch pri
štartovaní podnikania

Cena pôžičky

Správna voľba a rozhodnutie vybratie si tej správnej pôžičky je jedným z najdôležitejších kritérii. Často však hrá čas tu najdôležitejšiu úlohu pre Vás, avšak môže Vás to časom dobehnúť.

Referencie

Tento web my pomohol získať mnohé tipy a rady, ktorý mi pomohli v podnikaní na Slovensku”

Ondrej Bratislava