• Výhodné podmienky

    Výhodne pôžičky pre živnostníkov

    Získať výhodné pôžičky pre živnostníkov sa mnohým, predovšetkým začínajúcim živnostníkom môže zdať ako úplný nonsens. Napriek názoru širokej verejnosti, aj mnohí čerství živnostníci môžu získať pomerne výhodné pôžičky pre živnostníkov a to aj bez ručenia nehnuteľnosťou.

    požičky pre nezamestnaných

Dobré pôžičky od štátu

Dotácie resp. pôžičky od štátu

V prípade, ak potrebujete získate výhodne pôžičky pre živnostníkov, najrozumnejším riešením je so svojou žiadosťou ísť na najbližšiu pobočku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Tá poskytuje pôžičky pre živnostníkom aj do výšky niekoľko tisíc euro bez ručenia nehnuteľnosťou. Vďaka tomu môžete získať výhodnú a dostatočne vysokú pôžičku na rozbehnutie Vášho podnikania. Azda jedinou nevýhodou tejto pôžičky sú prísnejšie kritéria, ktoré musíte pre schválenie tejto pôžičky spĺňať.SZRB od každého živnostníka požaduje k žiadosti, ktorú je nutne písomne dokladovať priamo na pobočke banky priložiť aj dokumenty ako účtovné výkazy za posledné dve účtovné obdobia, čestné vyhlásenie dlžníka, písomnú žiadosť o záruku, podpísané písomné návrhy na uzatvorenie Mandátovej zmluvy a v neposlednom rade aj doklady totožnosti.


Výhodné pôžičky môžete získať aj v bankách

Pre živnostníkov

Druhou možnosťou, ako získať výhodné pôžičky pre živnostníkov sú banky, ktoré tento typ pôžičky poskytujú všetkým živnostníkom až do výšky niekoľko desiatok až stoviek tisíc euro. Dĺžka splatnosti takéhoto úveru sa pohybuje v rozmedzí jedného až cca 15 rokov. S výškou pôžičky však súvisia aj samotné požiadavky banky, preto nad určitý povolený limit si banky vyžadujú od klientov rôzne formy zábezpeky, najbežnejšie vo forme ručením nehnuteľnosťou. K získaniu výhodnej pôžičky pre živnostníkov z banky budete okrem toho potrebovať aj niekoľko ďalších kritérií. Konkrétne si k písomnej žiadosti pripravte výpis zo živnostenského registra, daňové priznanie, finančné výkazy za posledné de účtovné obdobia a aj potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky. Okrem toho nezabudnite ani na doklady totožnosti, ktoré musíte taktiež priamo na pobočke banky dokladovať k samotnej žiadosti.

Poradňa

 

Pre podnikateľov

Požičky pre živnostníkov,
dotácie pre živnostníkov
pomoc v začiatkoch pri
štartovaní podnikania

Cena pôžičky

Správna voľba a rozhodnutie vybratie si tej správnej pôžičky je jedným z najdôležitejších kritérii. Často však hrá čas tu najdôležitejšiu úlohu pre Vás, avšak môže Vás to časom dobehnúť.

Referencie

Tento web my pomohol získať mnohé tipy a rady, ktorý mi pomohli v podnikaní na Slovensku”

Ondrej Bratislava