• Živnostenské podnikanie

    V súčasnosti na Slovensku živnostníci tvoria najpočetnejšiu časť SZČO. Živnostenské podnikanie je sústavou činnosti, ktorú prevádzkujete sami, vo vlastnom meno, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku podľa ustanovených podmienok v živnostenskom registri. Aké konkrétne činnosti môžete zaradiť do živnostenského podnikania a čo konkrétne živnosť obnáša?

    požičky pre nezamestnaných

Živnosť

Podmienky na prevádzkovanie živnosti

Pokiaľ chcete prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť, ktorá spĺňa znaky živnosti musíte požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské podnikanie platí pre celé územie SR, to znamená, že Vašu samostatne zárobkovú činnosť, ktorú máte uvedenú v živnostenskom oprávnení môžete vykonávať po celom území SR. Živnostenské podnikanie môže vykonávať aj zahraničná osoba, a to v plnom rozsahu a za rovnakých podmienok ako slovenská fyzická alebo právnická osoba.Živnostenské podnikanie je známe predovšetkým vo sfére obchodu, služieb alebo remeslu. Z toho vypláva, že SZČO sú skôr osoby, ktoré sa pohybujú prevažne v malom až strednom podnikaní. Živnostenské podnikanie sa podľa zákonu rozlišuje podľa nasledujúcich kritérií.

1. podľa spôsobu získavania živnostenského oprávnenia (ohlasovacie živnosti, koncesované živnosti)

2. podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť (remeselné, viazané a voľné živnosti)

3. podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia (obchodné, výrobné, poskytujúce služby)


Živnostenské podnikanie

Postup pre získanie živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávnenie môžete získať tak, že ohlásite živnosť na obvodom živnostenskom úrade v mieste Vášho trvalého bydliska, prípadne živnostenskom úrade v sídle kraja podľa miesta podnikania. Živnostenský úrad Vám následne vydá Vaše živnostenské oprávnenie najneskôr do piatich pracovných dní od dňa ohlásenia živnosti so všetkými prílohami, ktoré doručíte. Po samotnom získaní živnostenského oprávnenia Vám náleží povinnosť splniť ďalšie povinnosti (zdravotné poistenie, sociálne , poistenie, registrácia u správcu dane, vedenie účtovníctva...). Sociálne poistenie, ktoré je najväčším výdavkom pri živnostenskom podnikaní môžete prvý rok platiť dobrovoľne.

Poradňa

 

Pre podnikateľov

Požičky pre živnostníkov,
dotácie pre živnostníkov
pomoc v začiatkoch pri
štartovaní podnikania

Cena pôžičky

Správna voľba a rozhodnutie vybratie si tej správnej pôžičky je jedným z najdôležitejších kritérii. Často však hrá čas tu najdôležitejšiu úlohu pre Vás, avšak môže Vás to časom dobehnúť.

Referencie

Tento web my pomohol získať mnohé tipy a rady, ktorý mi pomohli v podnikaní na Slovensku”

Ondrej Bratislava